Instrukcje przeciwpożarowe

Ta kategoria zawiera gotowe instrukcje ppoż. w wersji elektronicznej do pobrania w pliku .pdf Pobranie dokumentu zajmuje tylko jedną minutę od momentu zaksięgowania wpłaty. Po otrzymaniu elektronicznej instrukcji przeciwpożarowej, można drukować ją dowolną ilość razy.

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

Instrukcje ppoż.

Wszystkie zakłady pracy, a także obiekty użyteczności publicznej tj. instytucje, placówki oświatowe, galerie handlowe czy lokale gastronomiczne, muszą posiadać odpowiednie instrukcje przeciwpożarowe. Do ich opracowania są zobowiązani właściciele budynków, ich zarządcy bądź użytkownicy. Instrukcje przeciwpożarowe są wykonywane tak, aby określić wymagania ochrony przeciwpożarowej na poziomie organizacji, techniki, a także w zakresie porządkowym. Odpowiednio sporządzone, znacząco zwiększają poziom bezpieczeństwa w firmach oraz zmniejszają ryzyko pojawienia się zagrożenia pożarem. Ponadto brak odpowiednich instrukcji przeciwpożarowych może skutkować karą pieniężną nałożoną przez Państwową Straż Pożarną.

Należy pamiętać, że zgodnie z  § 4. Ust. 2. Pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

Obowiązek wyposażenia

Instrukcja przeciwpożarowa zwana inaczej instrukcją postępowania na wypadek pożaru, musi być zapewniona przez właściciela, zarządcę lub użytkownika danego obiektu.

Kto może opracować instrukcję przeciwpożarową

Zgodnie z art. 4 ust. 2 USTAWY z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wskazują, że czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, i tyle w tym zakresie. Zatem opracowanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru można powierzyć osobie, która odbyła np. szkolenie przeciwpożarowe w ramach szkolenia okresowego bhp dla pracowników. Jak wynika z powyższego, brak jest szczegółowych wymagań prawnych dla osób opracowujących instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

Czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zobowiązany jest:

  1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  3. zapewnić przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
  5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
  6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Powyższe obowiązki mogą wykonywać jedynie osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Natomiast osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, są obowiązane posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.

Kolor instrukcji przeciwpożarowej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w Polsce, przepisy nie precyzują formy graficznej instrukcji ppoż. Co oznacza, że instrukcja może być opracowana w dowolnym kolorze i może zawierać dowolne elementy graficzne, np. logo firmy. Instrukcje powinny jedynie w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać określone czynności, czyli np. powinny być napisane w języku polskim. Chociaż prawo nie reguluje kwestii koloru, to przyjęło się, że kolor czerwony jest dominujący w artykułach przeciwpożarowych i z reguły instrukcje z taką kolorystyką się tworzy.

Czy instrukcja ppoż. musi być zatwierdzona i podpisana?

O tym, że to na właścicielu budynku, obiektu budowlanego lub terenu spoczywa obowiązek zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz obowiązek ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zostało już wykazane powyżej. Brak jest jednak podstawy prawnej, nakładającej obowiązek podpisywania i zatwierdzania instrukcji postępowania na wypadek pożaru. Wielu producentów instrukcji drukuje specjalne tabele z miejscem na podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia. Nie oznacza, że to jest złe. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu przecież jak chce, może nawet osobiście zatwierdzać wszystkie instrukcje ppoż.. Kwestię drukowania tych miejsc na podpis, bardziej wymusił rynek i nieznajomość przepisów przez klientów, którzy wręcz żądali, aby takie miejsce pojawiło się na wydruku. Co więcej wielu "różnych specjalistów" żąda, aby to producent podpisywał się na instrukcji przeciwpożarowej, co jest absurdalne. Przecież to nie producent odpowiada za stan ochrony przeciwpożarowej w firmie i to nie producent odpowiada za zapewnienie aktualnych, dostosowanych do specyfiki zakładu instrukcji.

Czy instrukcja ppoż. musi wisieć na ścianie?

Sposób i formę udostępniania pracownikom aktualnych instrukcji przeciwpożarowych ustala właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu i wcale nie musi to być ściana gdzieś w korytarzu. Możliwe jest wiele sposobów spełniających wymóg § 4. Ust. 2. Pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jedynym obowiązkiem w tym zakresie jest umieszczenie instrukcji w widocznym miejscu wraz z wykazem telefonów alarmowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl