Instrukcje pierwszej pomocy

Ta kategoria zawiera gotowe instrukcje pierwszej pomocy w wersji elektronicznej do pobrania w pliku .pdf Pobranie dokumentu zajmuje tylko jedną minutę od momentu zaksięgowania wpłaty. Po otrzymaniu elektronicznej instrukcji pierwszej pomocy, można drukować ją dowolną ilość razy.

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

Instrukcje pierwszej pomocy przedmedycznej

Są to obowiązkowe dokumenty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które Pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom w każdym punkcie pierwszej pomocy i przy apteczkach. Celem instrukcji pierwszej pomocy jest przekazanie wytycznych postępowania w celu ratowania życia lub zdrowia pracownikowi, który uległ wypadkowi.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 2091 § 1. „(…) Pracodawca jest obowiązany:

  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  2. wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

Jak wynika z powyższego, Pracodawca ma określone w Kodeksie Pracy obowiązki, polegające między innymi na zapewnieniu środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy. Czym w takim razie są te środki? Z pomocą przychodzi akt wykonawczy do Kodeksu Pracy, jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określający w §  44 [System pierwszej pomocy] w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z §  44 ust. 4 W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników (…)

Należy również pamiętać, że:

  • ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń,
  • obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy,
  • punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne. 

Kolor instrukcji pierwszej pomocy

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w Polsce, przepisy nie precyzują formy graficznej instrukcji pierwszej pomocy. Co oznacza, że instrukcja może być opracowana w dowolnym kolorze i może zawierać dowolne elementy graficzne, np. logo firmy lub piktogramy przedstawiające sposób postępowania. Instrukcje powinny jedynie w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać określone czynności, czyli np. powinny być napisane w języku polskim. Chociaż prawo nie reguluje kwestii koloru, to przyjęło się, że kolor zielony jest dominujący w artykułach medycznych i pierwszej pomocy i z reguły instrukcje z taką kolorystyką się tworzy. Producenci posiłkują się również §  44 ust. 5 w którym określono, że punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą. Oznakowanie to zostało ustalone w Normie PN-EN ISO 7010, która przedstawia znaki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie wypadkom, ochronę przeciwpożarową, informowanie o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Oznakowaniem wskazanym przez PN-EN ISO 7010 jest biały krzyż na zielonym tle. 

Czy instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy muszą być zatwierdzone i podpisane?

Brak jest podstawy prawnej, nakładającej obowiązek podpisywania i zatwierdzania instrukcji pierwszej pomocy. Wielu producentów drukuje specjalne tabele z miejscem na podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia. Nie oznacza, że to jest złe. Pracodawca przecież jak chce, może nawet osobiście zatwierdzać wszystkie instrukcje medyczne. Kwestię drukowania tych miejsc na podpis, bardziej wymusił rynek i nieznajomość przepisów przez klientów, którzy wręcz żądali, aby takie miejsce pojawiło się na wydruku. Co więcej wielu "różnych specjalistów" żąda, aby to producent podpisywał się na instrukcji pierwszej pomocy, co jest absurdalne. Przecież to nie producent odpowiada za system pierwszej pomocy w zakładzie pracy i to nie producent odpowiada za zapewnienie aktualnych, dostosowanych do specyfiki zakładu instrukcji.

Czy instrukcja pierwszej pomocy musi być zawieszona na ścianie?

Sposób i formę udostępniania pracownikom aktualnych instrukcji pierwszej pomocy ustala pracodawca. Zgodnie z §  44 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników (…). 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl